Hemmeligheden ved gode beslutninger er mere end at bruge hovedet

Psykologen Daniel Kahnman har modtaget nobelprisen i økonomi ud fra sit arbejde med tænkning/beslutninger.  Han skriver bl.a. i bogen: ”Thinking, Fast and Slow” fra 2011, at beslutninger ofte ikke er koordineret mellem den hurtige indskydelse og det mere rationelle, hvor flere oplysninger vurderes før en beslutning tages.

Jeg vil i det følgende bruge begrebet ”bevidste integrerede beslutninger” (BIB), hvor ens beslutninger kommer til at rumme forskellige sider af ens ”personlighed”, idet de forskellige sider integreres og afbalanceres. Ved således at integrere drifterne fra maven med hjertets ”varme” og hovedets analytiske rationale, bliver beslutningen fyldestgørende for personen.

Så opgaven er her at lære at blive rigtig god til at tolke de budskaber, du modtager fra de tre centre. Dine centre indeholder hver især deres specifikke bevidsthed og dermed centerets bud på, hvad der opleves rigtigt eller forkert. Lær at stille de rigtige spørgsmål og tolke centerets svar.

top