Spørgsmål og svar

At leve i spørgsmål er et af de stærkeste forvandling redskaber, der er tilgængeligt for os.
Blot at stille spørgsmålet i sig selv er vigtigt – du reflekterer og fokuserer bevidstheden.
Det at stille spørgsmål er en del af processen i at træffe den rigtige beslutning.

Når man står over for at skulle agere i en situation eller reagere på noget udefra kommende, opstår der i reglen et ønske og dermed en intention, der tænkes at dække det givne behov. Kirkegaard og eksistentialisterne siger, at der altid er en konsekvens ved et valg, så vi må være grundige.,

Det er vigtigt at gøre sig sit ønske klart. Der skal så formuleres en intention i forhold til ønsket som er med til at fremkalde et svar. Herefter retter man sin opmærksomhed eller bevidsthed mod et af de tre bevidsthedscentre eller en integreret opfattelse af disse. Man afventer svar, der kan komme som indre stemmer, fornemmelser, eller meget subtile/fine følelser af behag eller ubehag eller noget helt andet.

 

top